CSR-profil

Hos Servicefirmaet Renell mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, der er nødvendig for forandringer og er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Formålet med vores CSR- arbejde er at fastlægge retningslinjer for Renells håndtering af samfundsansvar, medarbejderansvar og miljøansvar og sikre, at vi løbende forbedrer os i vores daglige forretningsaktiviteter.

Derigennem er vores kernemål at tilbyde de bedst tilgængelige rengøringstjenester og produkter med hensyn til kvalitet og med omtanke for social ansvarlighed og miljømæssige resultater. Det gør vi blandt andet ved at udvikle og prioritere mere effektive arbejdsmetoder og relevant uddannelse gennem samarbejde med vores interessenter – herunder medarbejdere, kunder, leverandører, relevante miljømærker/standarder og lokalsamfund.

Renell, firmabiler, Helsingør, Svanemærket

Renells CSR-engagement

De initiativer og målsætninger, der er beskrevet nedenfor sammen med vores adfærdskodeks, formulerer vores CSR-engagement: “At være socialt ansvarlig”.

Svanemærket rengøringsfirma

Vi er et Svanemærket firma, hvilket ikke blot betyder, at vi gør brug af svanemærkede produkter, men at hele vores virksomhed er Svanemærket. Læs mere om det at være Svanemærket virksomhed

Materiale og værktøjer

Vi har udarbejdet en række detaljerede dokumenter og dynamiske værktøjer, der skal være med til at sætte rammen for den mest hensigtsmæssige implementering af vores CSR-arbejde internt i virksomheden.

Renell metodehåndbog

 • Renell metodehåndbog
 • Implementeringsmanual
 • Kvalitetssikring, kvalitetsrapport
 • Medarbejderhåndbog, arbejdsplaner
 • Uddannelsesprogrammer
 • Kundeinformation
 • Miljøhandlingsplan

Medlem af virksomhedsnetværket Cabi

Virksomhedsnetværket Cabi er et netværk af virksomheder, som arbejder for social ansvarlighed med udgangspunkt i de forskellige virksomheders behov og kulturer. I den forbindelse er vi i tæt samarbejde med jobcentre med henblik på at få flere i arbejde. Vi prioriterer højt at ansætte medarbejdere i skåne- eller fleksjobs, og vi har fokus på miljø og arbejdsmiljø.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks er baseret på FN’s Global Compact10 og tager udgangspunkt i følgende elementer:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Anti-korruption

Læs mere om Global Compact her
Du kan ligeledes læse Servicefirmaet Renells COP rapport via følgende link: Renell COP

Medarbejder- og arbejdsforhold

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så det foregår på den mest sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Arbejdet foregår under hensyntagen til forebyggelsesprincipper på bl.a. følgende områder:

Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, i forhold til fx udformningen af arbejdspladsen og arbejdsforhold samt medarbejdernes evner og begrænsninger. På denne måde kan vi også begrænse ensidigt belastende arbejde for den enkelte medarbejder. Alle arbejdsmiljøforhold er desuden inddraget i Renells arbejdspladsvurdering (APV), ligesom medarbejdere inddrages i processen.

Lokalsamfund

Vi er aktive I vores lokalsamfund og bidrager ved at tilbyde beskæftigelsesmuligheder, og sponsorerer både store og små sportsklubber samt velgørende formål. Dette er blot en af de måder, hvorpå vi forsøger at betale tilbage til samfundet gennem en aktiv engagering i lokalområdet.

Servicefirmaet Renell, erhvervsrengøring, computerrengøring, servicemedarbejder

Søger du hjælp, så kontakt os endelig

Hvis du har et spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Ring 70253399

eller

skriv til os