Svanemærket rengøring og vinduespolering

Det betyder meget for os, at vi ikke belaster miljøet og vores medarbejdere unødigt. Derfor er det vores overordnede strategi at udføre alle vores serviceopgaver med mindst mulig belastning for både miljøet og vores medarbejdere.

Renell, firmabiler, Helsingør, Svanemærket

Vi passer på miljøet

Vi anvender over 90 % miljørigtige rengøringsmidler, og det er os magtpåliggende at udføre rengøringen med minimal brug af kemikalier og vand, ligesom vi begrænser brugen af giftstoffer til ukrudtsbekæmpelse i havearbejdet.
Vi opfylder til enhver tid de krav, der er for at bevare et forsvarligt miljø og arbejdsmiljø, og vi bestræber os hele tiden på at gøre det endnu bedre.

Svanemærket hele vejen rundt

Som svanemærket rengøringsfirma handler det ikke kun om, at vi bruger svanemærkede produkter til vores rengøring – det er helheden, der gør en virksomhed fortjent til Svanemærket. Vores medarbejdere er uddannet i korrekt brug af vores produkter. Konkret betyder det, at dosering og rigtig brug af fx fiberklude sørger for, at vores rengøring ikke blot er grundig, men i høj grad også miljøvenlig.

Vi arbejder målrettet på at følge Svanemærkets strenge krav i forhold til almindelig rengøring og vinduespolering. Det betyder fx, at vi sørger for grundig kvalitetsstyring og mindsket CO2-udslip fra vores køretøjer. Og så er vi selvfølgelig underlagt Svanemærkets strenge kvalitetssystem, der sikrer, at forbruget af kemikalier bliver minimeret i vores arbejde. På den måde er vi med til at værne om natur og miljø, uden at vi går på kompromis med en grundig rengøring. Svanemærket stiller faktisk højere krav end miljølovgivningen, og det betyder i praksis, at vi som svanemærket virksomhed er villig til at gå længere for at passe på miljøet.

Læs mere på www.svanemaerket.dk

Krav til at være en Svanemærket servicevirksomhed

For at opnå svanemærkning arbejdes der løbende med følgende kriterier:

Krav til kemikalier

Minimum 80 % af de kemikalier der benyttes af vores servicemedarbejdere er Svanemærket, både indenfor rengøring og vinduespolering. Dette gælder ligeledes vaskemidlet på vores vaskeri. Den eneste undtagede afdeling er vores skadeservice-afdeling, hvor der ofte benyttes skrappere kemikalier.

Læs mere

Oplæring af medarbejdere

Alle vores rengøringsmedarbejdere er blevet oplært inden for både miljø- og rengøringsmetoder. Det betyder i praksis, at de forstår at gøre brug af de korrekte rengøringsmidler samt kun bruger afmålte mængder i en korrekt dosering.

Læs mere

Kvalitet

For at blive svanemærket, stilles der krav til kvaliteten, herunder kvaliteten af rengøringen, men også at der udfyldes kvalitetsrapporter med faste intervaller, efterfulgt af opfølgning og direkte kontakt med kunden.

Læs mere

Forbrugsvarer

For at blive Svanemærket bliver vi ligeledes målt på mængden af brugte affaldsposer, både til affaldsspande og papirkurve. Derudover har vi også valgt at tænke svanemærkning ind i forbindelse med indkøb af kopipapir, notesblokke samt produktion af markedsførings-materiale.

Læs mere

Transport

Der stilles krav til de transportmidler, vi benytter i virksomheden. Det betyder, at alle vores biler skal have et lavt brændstofforbrug samt lav miljøbelastning.

Læs mere

Fornyelse af licensen

Selvom man har fået godkendt licensen og dermed er blevet godkendt til at være Svanemærket, kræver det fornyelse hvert 3 år. Det betyder, at der løbende vil blive ført kontrol, og at der skal søges om en ny licens i 2023.

Læs mere

Kim Lauritsen
Salgschef - Erhverv
M: 2990 2000
KL@Renell.dk

Er du interesseret i at høre mere angående virksomhedsrengøring?

Kontakt Kim Lauritsen på tlf. 2990 2000 eller benyt kontaktformularen så kontakter jeg dig snarest.