Whistleblowerordning

I vores whistleblowerordning kan du nemt og hurtigt indberette mistanke om lovovertrædelser samt anden uregelmæssig adfærd i vores organisation, så vi kan nå at håndtere potentielt problematiske episoder i tide.

Inden du laver din indberetning er det vigtigt at du læser nedenstående punkter.

Du kan indberette mistanke om lovovertrædelser på følgende områder:

 • Forebyggelse af hvidvask af penge
 • Sikkerhedskrav til produkter
 • Miljøbeskyttelse
 • Systematisk mobning
 • Sexchikane og sexisme
 • Vold
 • Databeskyttelse og datasikkerhed
 • Misbrug af dominerende stilling
 • Handlinger i strid med de selskabsskatteretlige regler

Du kan derimod ikke indberette mistanke om mindre forseelser såsom:

 • Mobning, der ikke er systematisk
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Overtrædelser af retningslinjer for påklædning, rygning, alkohol, brug af e-mail/internet, mv.

Bemærk, at vores whistleblowerordning ikke må benyttes til bevidst at lave falske anklager mod personer, ligesom bevidst usande oplysninger heller ikke må indberettes. Læs mere vedrørende vores whistleblowerpolitik her

Hvis du ønsker at indberette noget til Servicefirmaet Renell A/S, har du mulighed for at udfylde vores onlineformular her

Whistleblower formular