PRIVATLIVSPOLITIK FOR SERVICEFIRMAET RENELL A/S

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Servicefirmaet Renell A/S (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med vores levering af ydelser til kunder, aftaler med samarbejdspartnere, vores hjemmeside og kontaktformularer.

1. Dataansvarlig

Servicefirmaet Renell A/S er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontakt-oplysninger er:

Servicefirmaet Renell A/S
CVR-nummer: 26096294
Haderslevvej 18
3000 Helsingør
Telefon: 70 25 33 99

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

3. Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi almindelige personoplysninger, som du selv har givet os eller i forbindelse med, at vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgivere. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen og kan dokumentere rekrutteringsforløbet.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning og vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores HR-privatlivspolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på fem år efter fratrædelse. Dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

3.1 Levering af services til kunder

Hvis du eller din arbejdsgiver er kunde hos os, vil vi ofte behandle dine personoplysninger for at opfylde en aftale om levering af vores ydelser. Som udgangspunkt vil vi udelukkende modtage almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mail, arbejdsplads, stillingsbetegnelse, telefonnummer og betalingsoplysninger, når vi skal levere ydelser til vores kunder. Hvis du er privatkunde, behandler vi også oplysninger om din hjemmeadresse med henblik på, at vi kan levere vores ydelser til dig i dit hjem.

Hvis du er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelsen af vores aftale med dig. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe kundeforholdet eller potentialet for det eksisterer. Vi sletter dine personoplysninger 5 år efter, at kundeforholdet ophører for, at vi kan dokumentere hændelsesforløbet i vores relation og forsvare os i tilfælde af en eventuel tvist.

4. Aftaler med leverandører og andre samarbejdspartnere

For at varetage vores kontraktstyring, og modtage varer og ydelser fra vores leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi en række personoplysninger om dem og deres kontaktpersoner.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger i form navn, adresse, e-mail og telefon, samt eventuelle bankoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere. Derudover behandler vi almindelige personoplysninger på kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartneren i form af navn, titel, e-mail og telefon.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har haft den første kontakt med os i forbindelse med kontrakten.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af vores kontrakt med vores samarbejdspartnere og leverandører, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der er vores leverandør eller samarbejdspartner, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe samarbejds- eller leverandørforholdet eller potentialet for det eksisterer. Vi sletter dine personoplysninger 5 år efter, at vores kontraktforhold ophører for, at vi kan dokumentere hændelsesforløbet i vores relation og forsvare os i tilfælde af en eventuel tvist.

5. Vores hjemmeside

Vi behandler dine almindelige personoplysninger såsom din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik, som du kan finde her

6. Henvendelser

Hvis du kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi de almindelige personoplysninger såsom dine kontaktoplysninger, tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse. Hvis du er kunde hos, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktretlig forpligtelse.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vores korrespondance med dig afsluttes og i 12 måneder herefter med henblik på at kunne dokumentere vores kontakt og for bedre at kunne besvare en ny henvendelse fra dig, hvis du kontakter os igen inden for den pågældende periode.

7. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Dette kan dog ske til eksterne leverandører, herunder databehandlere og samarbejdspartnere, som bistår os med drift af virksomheden. I særlige tilfælde kan vi videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter såsom domstolene.

8. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

I enkelte tilfælde kan det dog blive nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande uden for EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter.

Du kan se længere nede i politikken, hvordan du tager kontakt til os, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag, eller hvor overførselsgrundlaget er gjort tilgængelig.

9. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til renell@renell.dk.

10. Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

11. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til renell@renell.dk.