Socialt ansvar

Vi lægger stor vægt på at udvise et socialt ansvar. Det gør vi ved at arbejde tæt sammen med jobcentrene, tage praktikanter ind samt ansætte medarbejdere i skåne- eller fleksjobs.

Medlem af Cabi

Hos Renell lægger vi stor vægt på at udvise socialt ansvar. Vi arbejder fx tæt sammen med jobcentrene om at få ledige i arbejde. Vi prioriterer højt at ansætte medarbejdere i skåne- eller fleksjobs, og vi har fokus på miljø og arbejdsmiljø. Derfor er vi medlem af Cabi, som er et netværk af virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed.

Du kan læse mere om Cabi her

Danskundervisning og praktik

I samarbejde med Integro – og med økonomisk støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) – har Servicefirmaet Renell i foråret 2018 startet et danskundervisningshold op, af 18 ugers varighed. Formålet med denne danskundervisning er at fremme dansk som andet sprog – og hjælpe deltagerne til at forstå og anvende det danske sprog samt få kendskab til det danske arbejdsmarked. Sideløbende med dette har alle kursisterne være i praktik hos Servicefirmaet Renell – og efterfølgende har over 50 % fået fast job.

Grundet denne succes, blev endnu et undervisningshold startet op i efteråret 2018.

Søger du hjælp, så kontakt os endelig

Hvis du har et spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Ring 70253399

eller

skriv til os