Affaldssortering hos virksomheder og erhverv

En nem guide til, hvordan I får et hurtigt overblik over jeres affaldssortering!

Affaldssortering hos erhverv

I Danmark affaldssorterer vi som aldrig før. Bærdygtighed, klima og miljø er kommet på dagsordenen i mange hjem og virksomheder. Den grønne dagsorden skal sikre, at affaldet bliver sorteret i forskellige fraktioner, så det kan genanvendes eller destrueres korrekt. Alle virksomheder samt erhverv i Danmark skal ifølge loven sortere deres affald – om det er restauranter, butikker, kontorer etc. gælder loven.

Affaldssortering hos erhverv – hvorfor er affaldssortering vigtig?

Affaldssortering hos virksomheder er vigtig for en grønnere fremtid. Affaldssortering sørger for, at affald, der kan genanvendes, bliver genanvendt samt forhindrer, at farligt affald ryger i den forkerte skraldespand. Hos Servicefirmaet Renell sørger vi for grundig affaldssortering hos alle de virksomheder og erhverv vi servicerer. Det er dog stadig vigtigt, at alle vores kunder selv husker at sørge for affaldssorteringen i hverdagen – således, at eksempelvis bioaffald og glas ikke ryger i samme skraldespand. Men det kan være svært at overskue, hvordan man skal affaldssortere i en virksomhed med mange mennesker. Herunder kan du finde en overskuelig guide, der kan hjælpe din virksomhed eller arbejdsplads med at gøre jeres affald grønnere.

Affaldssortering hos virksomheder – en vejledende sorteringsguide:

Bioaffald

Hvad er bioaffald? Bioaffald er alle former for madrester, skræller, skaller og køkkenaffald såsom:

  • Kød, pålæg, knogler, æg og lignende
  • Tilsmudset pap, papir og æggebakker
  • Frugt og grønt
  • Brød og kage
  • Ris, pasta, havre, og andre gryn
  • Kaffegrums, teblade samt kaffe- og tefiltre
  • Mejeriprodukter

Som udgangspunkt skal alle organiske rester fra køkkenet affaldssorteres som bioaffald. Bioaffald er vigtigt og meget brugbart, da det bliver omdannet til biogas på et biogasanlæg.

Plast 

Alle produkter, som er lavet af plastik skal sorteres som plast. Vandflasker (uden pant), plastik-emballage, poser etc. Vær opmærksom på, at plast også sorteres i hhv. hård plast og blød plast. 

Glas

Glas gælder flasker, syltetøjsglas og glas fra oliven, pesto, rødbeder etc. Det er dog vigtigt, at glassene er helt tomme, så der ikke er rester af mad i, samt at det tilhørende låg smides ud i metal eller plastik – alt afhængigt af, hvad det er lavet af. 

Pap

Når du modtager en pakke eller af anden årsag står med en stor papkasse, skal den foldes sammen og smides ud i en papcontainer. Det gælder også andet pap som æggebakker, små æsker etc. Det gælder dog IKKE pizzabakker eller andet pap, der indeholder madrester eller har været i kontakt med mad.

Papir

Rent papir som aviser, noter, skoleopgaver, reklamer etc. 

Metal 

Dåser (uden pant), konservesdåser, søm, skruer og andre ting i metal skal smides ud i metal. Husk, at dåser skal tømmes helt, så der ikke er madrester i.  

Farligt affald 

Maling, rengøringsmidler, batterier og andre produkter, der er markeret med symbolet for farligt affald, skal smides ud med omtanke. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal affaldssortere dit farlige affald, kan du læse på din kommunes hjemmeside og blive klogere på, hvordan du skiller dig korrekt af med det farlige affald.  

Haveaffald

Hvordan skal haveaffald affaldssorteres? Store mængder af jord, grene, ukrudt, græs etc. skal køres på genbrugsstationen. Det sørger vi selvfølgelig også for, når vi udfører haveservice for vores kunder.  

Restaffald

Restaffald gælder alt andet affald, der ikke kan genanvendes. Eksempelvis pizzabakker og andet papir og pap med mange madrester på, flamingo, bleer, hygiejneposer fra toiletterne, samt andet affald, der ikke kan smides i de 8 andre ovenstående kategorier. 

Affaldssortering hos erhverv – Hvad er de nye regler for affaldssortering?

Fra 1. juli 2021 indtrådte den nye affaldsordning. De nye regler vedr. affaldssortering blev opdateret til i alt 10 kategorier, hvori privatpersoner, virksomheder og erhverv skal sortere deres affald for en grønnere fremtid. Skralde- og affaldsrum rundt omkring i landet vil indføre skiltning, så affaldet kan sorteres i ni fraktioner: mad, pap, papir, metal, plast, glas, fødevare-kartoner, restaffald og farligt affald. Senere hen vil kommunerne også skulle indføre den tiende kategori: tekstil-sortering til tøj, sengetøj, håndklæder og andre tekstiler. Dog er kommunerne rundt omkring i landet slet ikke klar til at indføre den nye affaldssortering. Ved udgangen af 2022 skal alle kommuner følge den nye affaldsordning. 

Servicefirmaet Renell 

Vi har mange års erfaring med rengøring og håndtering af affald, og vi kan hjælpe dig med at affaldssortere, så du og din virksomhed eller arbejdsplads overholder den nye affaldsordning. Blandt vores ydelser tilbyder vi kontorrengøring, offentlig rengøring, hovedrengøring både til privat og  erhverv samt at være din sparringspartner, hvis du er i tvivl om, hvordan du kan implementere en mere grundig tilgang til affaldssortering på kontoret, i virksomheden eller i hjemmet.