Et godt og rart indeklima på kontoret er enormt vigtigt for både dig og dine medarbejdere. Et godt indeklima betyder, at der er en behagelig temperatur, at luftkvaliteten er god, samt at der er styr på luftfugtigheden – og allervigtigst sørger det for en høj trivsel på arbejdspladsen. Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sørge for et godt indeklima på kontoret. Dårligt indeklima kan nemlig påvirke dig og dine medarbejdere negativt både fysisk og psykisk. Et dårligt indeklima på arbejdspladsen kan eksempelvis give anledning til træthed, hovedpine, irriterede øjne, svælg eller næse samt skulder- og/eller nakkeproblemer. Derfor er det enormt vigtigt, at du altid sørger for, at indeklimaet på arbejdspladsen er i top, bl.a. gennem forebyggelse af indeklimaproblemer samt akut håndtering, hvis der pludselig opstår problemer med indeklimaet. Hos Servicefirmaet Renell har vi i mange år hjulpet virksomheder med opretholdelsen af et godt indeklima, bl.a. gennem svanemærket rengøring og vinduespolering samt affugtning. Og vi hjælper dig meget gerne med, at indeklimaet på din arbejdsplads eller i din virksomhed når nye højder!

Regler for indeklima på arbejdspladsen

Faktisk er et godt indeklima på arbejdspladsen så vigtigt, at Arbejdstilsynet har opstillet en række krav til orden, rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder, som eksempelvis kontorer. Dette er bl.a. med til at sikre et godt indeklima, så du og dine medarbejdere har optimale forhold at arbejde under. Der er flere lovmæssige krav til et godt indeklima, som f.eks.:

  • Forholdene på arbejdspladsen skal altid være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. Dette sker eksempelvis ved, at kontoret holdes rent og ryddeligt.
  • Vinduer, lys etc. skal holdes ved lige og gøres rent.
  • Ved rengøring og oprydning skal der bruges forsvarlige rengøringsmidler og spild skal forsøges undgået i videst muligt omfang. Desuden skal regler for samling og bortskaffelse af affald overholdes.

Derudover er der en række problemområder, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på og sørge for at forebygge eller håndtere:

  • Temperatur: For at indeklimaet på kontoret er optimalt, skal temperaturen helst være mellem 20-22 °C og må aldrig overstige 25 °C.
  • Luftkvalitet: Det er vigtigt, at luftkvaliteten på arbejdspladsen er høj. Det kan du bl.a. sørge for ved at lufte godt ud og holde arbejdspladsen ren og fri for støv.
  • Rengøring: For at opretholde et rart indeklima, er det vigtigt, at der holdes rent og pænt på arbejdspladsen. Dette sikrer, udover et behageligt syn for øjet, en god luftkvalitet, idet støv og skidt ikke når at sætte sig for længe ad gangen. Desuden er det vigtigt, at der ikke bruges skrappe rengøringsmidler, da dette kan medføre lugtgener.

Lad Renell stå for rengøringen og det gode indeklima

Hos Servicefirmaet Renell hjælper vi dig med at opretholde et godt indeklima på arbejdspladsen. Lad os stå for rengøringen af kontorerne og poleringen af vinduerne og lad os hjælpe dig, hvis der skulle opstå fugtproblemer. Vi leverer svanemærket rengøring og vinduespolering, som hverken belaster miljøet eller indeklimaet på kontoret, og vi sørger for at overholde regler og krav fra Arbejdstilsynet, så du og dine medarbejdere trygt kan arbejde i rene og friske omgivelser.